Ένστολα

Για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές σχολές, Πυροσβεστική Ακαδημία απαιτούνται ειδικές προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στις προκηρύξεις της κάθε σχολής

Δείτε εδώ την προκήρυξη για εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές της Αστυνομίας με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων .

Δείτε εδώ τα βασικά σημεία της προκύρηξης της Αστυνομίας 
Δείτε εδώ τα βασικά σημεία της προκύρηξης της Πυροσβεστικής
Δείτε εδώ τα βασικά σημεία της προκύρηξης του Στρατού 

Το Λιμενικό Σώμα θα εισαχθεί στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019Βασεις Σχολών